TETOVANIE

V našej prevádzke pracujú štyria tatéri. Každý z nich sa odlišuje vlastným štýlom, a preto sú naše práce naozaj rozmanité. Vyberieme Vám najvhodnejšieho tatéra pre konkrétny typ Vášho tetovania, alebo si tatéra môžete vybrať sami a kontaktovať ho prostredníctvom jeho sociálnych sietí.