Význam kontroverzných tetovaní. Týmto sa radšej vyhnite.

20.01.2024

V dnešnom príspevku na blogu La Casta sa zameriame na nevhodné obrazy a symboly, ktoré sa často objavujú v tetovaniach. Je dôležité byť informovaný, aby sme si boli vedomí, akú majú symboliku a historické pozadie.

  • Čísla 14 a 88: K tomu, ako nevhodné je dať si vytetovať svastiku asi nie je čo dodať. Avšak nie je to jediný nacistický symbol. Do tejto skupiny patrí aj číslo 14, ktoré má hlboké korene v extrémistických ideológiách. Odkazuje na 14-slovú frázu známu v neonacistických kruhoch, ktorá podporuje nadradenosť jednej rasy nad ostatnými. Je dôležité byť si vedomý tohto významu, aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii alebo propagácii týchto ideí. Rovnako číslo 88 je často používané ako skratka pre pozdrav "Heil Hitler," pričom H je ôsme písmeno abecedy.
  • Ostnatý drôt: Motív ostnatého drôtu, podobne ako tetovanie slzy pod okom, často symbolizuje stratu slobody a môže naznačovať, že jeho nositeľ strávil čas vo väzení. Každá časť ostnatého drôtu môže predstavovať dĺžku pobytu za mrežami. Ak si prajete vyjadriť tieto pocity, môže byť vhodnejšie zvoliť iný, menej kontroverzný motív, ktorý bude reprezentovať vaše skúsenosti a emócie bez negatívnych významov spojených s pobytom vo väzení.
  • Slza pod okom: Väčšinou sa interpretuje ako znamenie smútku alebo straty, ale v niektorých kultúrach môže znamenať aj spáchanie vážneho zločinu akou je vražda alebo čas strávený vo väzení.
  • Náhodné čínske znaky: Tu hovoríme často skôr o absencii akéhokoľvek významu. Tetovanie čínskych znakov, ktoré nemajú žiadny osobný alebo kultúrny význam pre nositeľa, môže byť pre zainteresovaných vnímané ako povrchné alebo neinformované. Zároveň je namieste si overiť ozajstný význam znakov, aby symbolika zvečnená na vašom tele nebola v konečnom dôsledku na smiech, prípadne neznamenala niečo hanlivé.
  • Krvavý kríž: Symbol kríža s "krvavou" kvapkou v strede umiestnený v červenom kruhu. Často sa spája s Ku-Klux-Klanom a inými rasistickými skupinami.
  • Budha: Veľký duchovný vodca z obdobia starovekej Indie, je považovaný za zakladateľa budhizmu, jedného z najrozšírenejších svetových náboženstiev. Ak ste si Budhu a jeho učenie zamilovali, je to úplne prirodzené. Avšak tetovanie zobrazujúce Budhu môže byť vnímané kontroverzne, najmä v niektorých častiach juhovýchodnej Ázie. V týchto oblastiach môže byť takéto tetovanie vnímané ako rúhanie a neúcta, čo by mohlo mať za následok deportáciu alebo dokonca uväznenie. Je dôležité byť si vedomý kultúrnych a náboženských rozdielov a rešpektovať miestne tradície, najmä ak sa rozhodnete pre tetovanie so silným duchovným alebo náboženským významom.